Lover og regler

Stokke idrettslag er medlem i Norges idrettsforbund. Dette betyr at vi må forholde oss til de lover, regler og retningslinjer som er vedtatt i idrettens overordnede organer.

Denne siden skal fungere som en portal til de lover og regler Stokke IL med undergrupper må forholde seg til.

Stokke ILs lov kan du laste ned her: 20220322 Stokke ILs lov vedtatt årsmøte.pdfIdrettens grunnverdier
Norsk idrett har valgt et sett med grunnverdier for idretten.
Aktivitetsverdier er:
Glede
Helse
Felleskap
Ærlighet

Organisasjonsverdier er:
Demokrati
Likeverd
Lojalitet
Frivillighet

Hva som legges i de forskjellige verdiene finnes på NIF sine sider.

Regelverk
Som et idrettslag tilknyttet Norges idrettsforbund er det et sett med lover og regler vi må forholde oss til.
Norges idrettsforbunds lov gir rettningslinjer for hvordan et idrettslag skal drives og organiseres og hvilke overordnede organer som kan gi pålegg og føringer for idrettslaget.

Alle idrettslag er pålagt å ha en egen lov etter mal av "Lovnorm for idrettslag". Stokke IL's lov følger denne lovnormen. Endringer i idrettslagets lov må ha 2/3 dels flertall på årsmøtet i Stokke IL.

Bestemmelser rundt barneidrett
Norges idrettsforbund har utarbeidet en del bestemmelser rundt barneidrett.

Politiattest
Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trer i kraft 1. januar 2009.
Mer info om hvordan Stokke IL håndterer dette finnes her.

Bildebruk på websider
Bruk av bilder på websider krever forsiktighet. Gode tips rundt rettigheter og samtykke finnes på linkene nedenfor.
https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2019/idrettslag-vare-forsiktige-nar-det-gjelder-bildebruk--her-er-tre-viktige-tips/

Samtykkeskjema for fotografering og bruk:
https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/2aca1931def74a5a8433dfd3b48cc875/samtykkeerklaring-publisering-bilde-og-film-av-barn.pdf

Fullmaktsmatrise

Fullmaktsmatrise Stokke IL (20220620).pdf